لیست فایل ها - صفحه 1

کاراکتر مرد با لباس کرد ریگ بندی شده در موهو آماده با امکان سویچ چشم لب دست و حرکت مو و صورت

کاراکتر مرد با لباس کرد ریگ بندی شده در موهو آماده با امکان سویچ چشم لب دست و حرکت مو و صورت

قیمت : 300,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق میدان و انواع آن

تحقیق میدان و انواع آن تعداد صفحات : 31 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعریف میدان: فضاهای باز وسیعی که دارای محدوده ای محصور یا کمابیش معین بودند و در کنار راهها یا در محل تقاطع آنها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزد مزبور بوند

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کاربرد حفاظها در راهها

مقاله کاربرد حفاظها در راهها تعداد صفحات : 16 با فرمت ورد و قابل ویرایش يك راه ايمن شامل محدوده‌اي ايمن و عاري از اشياء و نقاط خطرناك براي عبور را ه بر اساسا سرعت، حجم عبور و شرايط هندسي محل مي‌باشد كه براي دستيابي به اين امر، ايجاد يك محدودة حفاظت شده ايمن با توجه به ضوابط و معيارهاي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پانلهای سه بعدی

مقاله پانلهای سه بعدی تعداد صفحات : 40 با فرمت ورد و قابل ویرایش دهها سال است که صنعت ساختمان سازی درکشورهای پیشرفته د نیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است، وسعی گردیده که خصوصیات سبکی،مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و... رادرمصالح مصرفی بکار گرف

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله معماری سبک خراسانی

مقاله معماری سبک خراسانی تعداد صفحات : 61 با فرمت ورد و قابل ویرایش مقدمه آغازشکل گیری سبک مکان شکل گیری سبک مروری بر تاریخ ایران از قرن نخست تا قرن چهارم هجری تاثیر اقلیم در سبک سبک خ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله قالب های مدولار

مقاله قالب های مدولار تعداد صفحات : 40 با فرمت ورد و قابل ویرایش فهرست - قالب های مدولار اجزای سیستم قالب بندی مدولار جزئیات و محاسبات قالب - متعلقات و اتصالات - قالب بندی فونداسیون - قالب بندی ستون - قالب بندی دیوار سیستم قالب بندی دیوار یک طرفه سیستم قالب بندی دیوار دو طرفه سیس

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تصویرگری برای کودکان

مقاله تصویرگری برای کودکان تعداد صفحات : 125 با فرمت ورد و قابل ویرایش مقدمه دراین سوی مصور كردن ضرورتهای آفرینش تازه از تصویر و خیال اندیشه هایی دربارة تصویرگری كتابهای كودكان نگاهی به رنگ آمیزی و چهره پردازی در تصویرگری كتابهای درسی تصویرگران شعر كودك پای صحبت محمد علی بنی اسدی پای صحبت م

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سدهای بتن غلتکی

تحقیق سدهای بتن غلتکی تعداد صفحات : 27 با فرمت ورد و قابل ویرایش مقدمه  سدهای بتن غلتكی (آر، سی، سی) بعنوان نوع جدیدی از سد طی سالهای 1980 مطرح شد. این نوع سدها با توجه به هزینه كم كه قسمتی از آن ناشی از ساخت سریع آنهاست در زمان نسبتا كوتاهی در سراسر دنیا مورد قبول واقع شده و پیشرفت ناگهانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه راهسازی - زهکشی

پروژه راهسازی - زهکشی تعداد صفحات : 25 با فرمت ورد و قابل ویرایش مقدمه شدت وماهیت مسایل زهکشی: سطح ایستاپی شرایط آرتزینی اطلاعات مربوط به خاک حالت های زه دار بودن اراضی آب خروجی از سیستم های زهکشی 5- توپوگرافی زهکش های زیرزمینی خروجی زهکشی های زیر زمینی چاه های تخلیه زه آب

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی